Skip to content

CASE26-頸椎痛症

海關改善頸椎痛症

長期客戶

KEN係一位海關,由於工作經常用電腦導致有頸椎前傾問題,亦會令佢頸痛同手指麻痺。

透過我地註冊物理治療師、註冊營養師等人員既專業指導,幫佢進行大量手法治療配合力量訓練,亦幫佢用伸展治療增加幅度,已經大幅改善痛症。